Gevederde Slang  
Gevederde Slang

Het ''magische eiland'' op Saturnusmaan Titan

Gerelateerd nieuws

Maandag 23 juni 2014

Astronomen hebben een vreemd object zien verschijnen op de grootste Saturnusmaan Titan. Het mysterieuze eiland is bijna 20 kilometer lang en 10 kilometer breed.

De Cassini ruimtesonde maakte radaropnames van het oppervlak van Titan. De foto’s werden vergeleken met eerdere foto’s en het bleek dat in één van de grootste zeeën op de maan een soort eiland was verschenen. Men kan niet met zekerheid zeggen hoe en wanneer het object is gevormd. De meest logische verklaring zou zijn dat er een stuk van ijsberg losgeraakt is van de bergachtige kust.

Astronomen hebben het object “magisch eiland” genoemd, omdat er veel onduidelijkheden bestaan rond het fenomeen. Eén ding is wel duidelijk; het is iets wat er niet altijd is geweest.
Titan is één van de meest uitzonderlijker plekken in het zonnestelsel. Hoewel de maan wel wat weg heeft van de aarde, zijn haar zeeën en meren gevuld met vloeibaar methaan en ethaan. De atmosfeer op Titan is dik en gevuld met waterstofcyanide. De zwaartekracht op Titan zo zwak dat we er zouden kunnen vliegen.

Archeologen vinden resten van een enorme hond.

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 27 mei 2014

Archeologen hebben bij de ruïnes van een klooster in Suffolk (Engeland) een skelet gevonden van een enorme hond. Staand op zijn achterpoten was het dier meer dan twee meter lang en woog zo’n 90 kilo. Het dier had vurige ogen en een zwarte ruige vacht.

Volgens de legende verscheen een helhond, Black Shuck genaamd, bij een klooster op 4 augustus 1577. De kerk in Blythburgh werd getroffen door de bliksem en de deuren werden opengeworpen. De helhond rende door de menigte en doodde een man en een jongen. Op de kerkdeuren zijn nog altijd de sporen te zien van de klauwen van de helhond.
De naam Shuck komt van het oud-Engelse woord “scucca”, wat “demon” betekent.

De resten van de enorme hond zijn gevonden op slechts enkele kilometers van de kerk waar Black Shuck de twee kerkgangers doodde.
De exacte leeftijd van het skelet zou moeten worden vastgesteld met behulp van koolstofdatering. Ook moet daaruit blijken of de verhalen rond helhonden al dan niet op waarheid berusten.

Ook in sommige streken in Nederland kent men de legendes van de helhonden, onder andere in Groningen, Brabant en delen van Overijssel. Ook hier worden de dieren in sommige verhalen in verband gebracht met de onderwereld.

Vreemde signalen afkomstig van E.T.?

Gerelateerd nieuws

Maandag 19 mei 2014

De Britse astronoom Jocelyn Bell Burnell stond in 1967 voor een raadsel toen ze signalen opving van buiten ons zonnestelsel. Later bleek dat de signalen afkomstig waren van pulsars.
Nu zijn er wederom mysterieuze signalen opgevangen, de zogenaamde korte radioflitsen, die niet zijn te verklaren. Sommigen denken dat het om boodschappen gaat die afkomstig zijn van buitenaardsen.

De eerste korte radioflits werd in 2007 opgevangen. Het was geen fout in de meetapparatuur, dat bleek uit een onderzoek dat bijna een jaar heeft geduurd. Het eerste signaal van slechts enkele milliseconden is vernoemd naar haar ontdekker, Duncan Lorimer.

Naar schattingen komen wel 10 000 korte radioflitsen per dag voor, maar pas in april 2014 ving de enorme radiotelescoop in Puerto Rico een signaal op en dat was de bevestiging dat de mysterieuze signalen echt zijn.
Het zou kunnen gaan om samensmeltende witte dwergsterren, botsende neutronensterren of signalen afkomstig van een buitenaardse beschaving.
Er is echter veel meer onderzoek nodig om zekerheid te krijgen over de herkomst van de signalen.


Vreemd verschijnsel: straatlantaarns die spontaan uitgaan als mensen langslopen

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 22 april 2014

Over de hele wereld komt het voor dat lantaarnpalen uitgaan als mensen langslopen. Een Amerikaanse vrouw merkte het toen ze ’s avonds naar college liep en de straatverlichting spontaan uitging toen ze langs liep. Ze zweeg in eerst instantie over dit fenomeen omdat ze dacht dat het aan de verlichting lag. Later begonnen de lantaarnpalen uit te gaan op het moment dat ze haar veranda opliep. Ze dacht aan toeval, maar ook op andere plaatsen ging de straatverlichting uit als zij in de buurt kwam.
Een vriendin was getuige toen ze op een avond samen over straat liepen en vier lichten uitgingen op het moment dat ze langsliepen en weer aangingen toen ze voorbij waren gelopen.

Onderzoeker Hilary Evans heeft veel van dit soort verhalen gehoord van mensen uit alle lagen van de bevolking. In haar boek over dit onderwerp, genaamd: “The SLI effect” schrijft ze dat het fenomeen niet gepaard gaat met geloofsovertuigingen of bovennatuurlijke vermogens.

Elektrotechnisch ingenieur Bill Beaty denkt dat mensen die dit meemaken wandelende stroomopwekkers zijn. Hij verwijst naar de statische elektriciteit die we opwekken door wrijving van kleding en huid of schoenzolen en vloerbedekking. Op dezelfde manier kunnen mensen elektriciteit opwekken door elektronen in de lucht te stelen tijdens de ademhaling.

Waarom heeft dan niet iedereen hetzelfde effect op lantaarnpalen?
Beaty beweert dat er mogelijk een onbekend virus bestaat die veranderingen in onze longen kan veroorzaken, waardoor sommige mensen meer dan anderen geneigd zijn elektrische lading te dragen…


Mantelbavianen in Dierenpark Emmen vertonen vreemd gedrag

Gerelateerd nieuws

Woensdag 31 juli 2013

Mantelbavianen in het Noorderdierenpark in Emmen vertonen de laatste dagen vreemd gedrag. Ook de verzorgers staan voor een raadsel.

Ze eten niet en zitten dicht bij elkaar in een hoekje van hun eiland of in de kale bomen, alsof ze ergens bang voor zijn.
Soortgelijk gedrag vertoonden de bavianen in 1994, 1997 en 2007. Dit gedrag verdween echter vanzelf na enkele dagen. De verzorgers hopen dan ook dat de bavianen zich spoedig weer normaal gaan gedragen.

In 2007 werd het dierenpark bezocht door een paragnost en een dierentolk en kreeg veel media-aandacht. Als enkele oorzaken werden genoemd: UFO’s, aardschokken of een mogelijke natuurramp.
Ook de olifanten vertoonden in dat jaar eigenaardig gedrag: na eerst luid trompetteren volgde direct daarna een kleine aardschok, waarvan de breuklijn zich onder het bavianenverblijf bevond. De bavianen gingen zo ver mogelijk bij de scheur vandaan zitten om zich veiliger te voelen.


YouTube

 
 
 
 
 

Meer video: youtube.com/user/gevederdeslang2012