Gevederde Slang  
Gevederde Slang » 2012 » 2012: De Maya-kalenders

2012: De Maya-kalenders

2012: De Maya-kalenders
Tag: 2012

Gerelateerd nieuws

Donderdag 15 maart 2007

In de oerwouden van midden-Amerika bevinden zich de restanten van de bouwwerken van de Maya's. Een bijzonder raadselachtig volk die onderzoekers sinds de herontdekking van de beroemde Mayastad Palenque in 1773 bezighoudt. Wie waren de Maya's en waar kwamen zij vandaan? En belangrijker nog: lieten zij ons een boodschap na en zo ja, wat houdt die boodschap in? De Maya's geloofden dat zij leefden in het vijfde tijdperk van de zon. De vier tijdperken die daaraan voorafgegaan zijn zouden allemaal geëindigd zijn door een wereldwijde catastrofe. En zo zal ook het huidige tijdperk eindigen.. Dat is wat de beroemde Mayakalenders ons proberen te vertellen. Niemand is tot nu toe in staat geweest te verklaren hoe de Maya's aan die opmerkelijke kalenders kwamen die niet alleen in het belang waren voor hun eigen tijd, maar dat ze ook in het belang zijn voor de huidige generatie. Immers, het vijfde tijdperk, wat begon op 12 augustus 3114 voor Christus zal eindigen op 21 december 2012.. De Mayakalenders We weten dat de Maya's beschikten over drie kalenders: de zonnekalender, de maankalender en de venuskalender. Deze drie kalenders maken deel uit van een grote kalender en hebben een eigen omlooptijd. Het is voor te stellen als drie grote tandwielen die samen een raderwerk vormen: de Tzolkin met een cyclus van 52 jaar. Door middel van specifieke standen van de Tzolkin is een nieuwe kalender ontwikkeld die de Grote Cyclus bepaalt. Vijf cycli van elk 5.126 jaar vormen samen de grote cyclus van 25.626 jaar. Een weergave: Eerste grote cyclus: 23.624 voor C. – 18.489 voor C. Tweede grote cyclus: 18.489 voor C. – 13.364 voor C. Derde grote cyclus: 13.364 voor C. – 8.239 voor C. Vierde grote cyclus: 8.239 voor C. – 3.114 voor C. Vijfde grote cyclus: 3.114 voor C. – 2.012 na C. Het merkwaardige is dat juist de langlopende kalenders het meest kloppend zijn en daar ging ook de grootste belangstelling naar uit. De algemene opvatting is dat de kalenders gebruikt werden om de zaai- en oogsttijden te bepalen, maar wat heeft de Maya aan de kennis van de zaai- en oogsttijden duizenden jaren in de toekomst? Het lijkt er dus op dat de Maya's ervan overtuigd waren dat ook het vijfde tijdperk zou eindigen in een catastrofe die de menselijke beschaving volledig kan uitroeien. Is dat wat zij ons proberen te vertellen door middel van deze kalenders?