Gevederde Slang  
Gevederde Slang » 2012 » Precessiecyclus van de aardas

Precessiecyclus van de aardas

Precessiecyclus van de aardas
Tag: 2012

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 10 april 2007

De aarde draait in een elliptische baan om de zon tegen de klok in met een snelheid van 108 000 kilometer per uur. De duur van een volledige ronde om de zon is een jaar.
De aarde draait ook om haar as en een rondje om haar as duurt 24 uur. De aardas staat iets schuin ten opzichte van de loodlijn op het vlak van haar baan. Deze afwijking is ongeveer 23,5 graden. Deze stand veroorzaakt de wisseling van de seizoenen. De draaiing van de aardas is vergelijkbaar met de beweging van een tol. Hard en ononderbroken draaiend staat hij rechtop. Maar op een gegeven moment begint de tol aan een tweede beweging, een tegendraadse schommeling die een grote cirkel beschrijft.
Deze schommeling van de aardas wordt precessie genoemd. Een volledig precessieronde duurt ongeveer 26 000 jaar. Voor het gemak hebben we de hemel om ons heen in twaalf gelijke stukken verdeeld van elk 30 graden op een denkbeeldige cirkel van 360 graden. Elk vlak van 30 graden is een teken van de Dierenriem. De equinoxpunten verplaatsen zich in een tijdspanne van 2 160 van het ene teken van de Dierenriem naar het ander. Momenteel ligt de lente-equinox (de zon komt op 21 maart op) in het sterrenbeeld Vissen of misschien wel al in Waterman (volgens sommigen al sinds 14 februari 1997).
12 x 2 160 = 25 920 (afgerond 26 000). Dit wordt door astronomen het Platonische Jaar genoemd. Vreemd genoeg komen de getallen van de precessiecyclus terug in vele oude mythen overal ter wereld. Toeval? Waarschijnlijk niet. Maar hoe konden vroegere beschavingen dan afweten van de precessie, terwijl ze die kennis volgens onze geschiedschrijvers niet hoorden te hebben. En dan nog de vraag: Waarom was die kennis zo belangrijk?