Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Atlantis » Het Oera Linda Boek

Het Oera Linda Boek

Gerelateerd nieuws

Woensdag 8 oktober 2008

Het Oera Linda-boek is een in 1867 door Cornelis van der Linden gepubliceerd manuscript in pseudo-runen schrift. Gebaseerd op een uit 1256 daterende Oudfries manuscript. Het boek vertelt over een vierduizend jaar geschiedenis van de oude Friese beschaving, van de ondergang van Atlantis tot de komst van de Romeinen. In het algemeen wordt aangenomen dat het gaat om een vervalsing gaat, maar er hangt ook nog altijd een waas van geheimzinnigheid over het boek en trekt nog steeds veel belangstelling. Als vermoedelijke auteurs worden onder andere J.H. Halbertsma, Eelco Verwijs en François Haversmidt (beter bekend als Piet Paaltjes) genoemd. Het verhaal in het kort: Het opperwezen Wralda (Oeralda) schiep drie oermoeders: Lyda, Finda en Frya. Lyda's kinderen woonden in wat tegenwoordig Afrika heet en hadden geen moraal en geen verstand. Finda's kinderen woonden in het huidige Azië (Aldland of Atland of Atlantis) en hadden wel verstand, maar geen moraal. Frya's kinderen bevolkten het huidige Europa en waren gezegend met een hoog moraal en goed verstand. In 2194 voor Christus vond er een catastrofe plaats, waardoor Aldland (Atlantis) verzonk en veel volkeren op drift raakten, door aardbevingen, vloedgolven en bosbranden. De Frya's werden bedreigd door de volken van Lyda en Finda. Uiteindelijk slaagden de Finnen en de Magyaren (Hongaren) in het oosten en de Golen (Galliërs) in het zuiden erin om de Frya's te verbasteren en terug te drijven. Het Fryaland, wat zich van Scandinavië tot Spanje en van Groot-Brittannië tot Polen uitstrekte kromp ineen tot wat nu de provincie Friesland is.