Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Complotten » De geschiedenis herhaalt zich

De geschiedenis herhaalt zich

Gerelateerd nieuws

Donderdag 17 januari 2008

Puur toeval? Of spelen andere factoren een rol in een aantal opmerkelijke overeenkomsten tussen de Amerikaanse presidenten Abraham Lincoln en John F. Kennedy: Lincoln werd voor het eerst in het congres verkozen in 1846, Kennedy volgde dat voorbeeld in 1946, precies honderd jaar later.
Lincoln werd in 1860 president van de V.S. Kennedy werd in 1960 president van de V.S. Precies honderd jaar later. Beide presidenten zijn vermoord door een schot in het hoofd. Dat gebeurde in beide gevallen op een vrijdag en in bijzijn van hun echtgenotes. De opvolger van zowel Lincoln als Kennedy heetten allebei Johnson:
Andrew Johnson, de opvolger van Lincoln werd geboren in 1808.
Lyndon Johnson, de opvolger van Kennedy werd geboren in 1908. Precies honderd jaar later. De moordenaar van Lincoln, John Wilkes Booth, werd geboren in 1839.
De moordenaar van Kennedy, Lee Harvey Oswald, werd geboren in 1939. Precies honderd jaar later. Booth vluchtte vanuit een theater naar een pakhuis. Oswald vluchtte vanuit een pakhuis naar een theater.
Beide moordenaars werden voor hun berechting vermoord. De namen van zowel John Wilkes Booth als Lee Harvey Oswald bestaan elk uit vijftien letters.
De namen Lincoln en Kennedy bestaan uit elk zeven letters.
En de namen Andrew Johnson en Lyndon Johnson bestaan ieder uit dertien letters.