Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Graancirkels » Het "Aliengezicht"

Het "Aliengezicht"

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 29 juni 2007

Op 15 augustus 2002 verscheen in Engeland, ten oosten van Winchester een graancirkel in de vorm van een gezicht van een buitenaards wezen.
Onderzoekers hebben in de cirkel direct naast het 'gezicht' een binaire code ontdekt en deze ontcijferd. De code luidt; "Hoedt u voor de boodschappers van false giften en hun verbroken beloften. Veel pijn maar er is nog tijd. Eelij?e (dit woord is beschadigd en onduidelijk, sommigen lezen er het woord "geloven" in.) Er is goedheid daarbuiten. Wij opponeren misleiding. Kanaal gesloten." Mary Hill, die in een boerderij aan de benedenzijde van het veld woont vertelt dat zij een luid kloppend geluid had gehoord. Het geluid kwam vanuit of vanboven het veld tussen 00.30 en 01.30 in de morgen van 15 augustus 2002. Mary was in een stadium tussen waken en slapen toen zij het geluid voor het eerst hoorde. Mary's echtgenoot was al in slaap en heeft niets gehoord die nacht.
De volgende morgen begon het nieuws over de in die nacht ontstane formatie zich te verspreiden en er was een enorme activiteit van helikopters met graancirkeltoeristen. Mary was echter nog niet op de hoogte van de formatie en dacht dat het om een ontsnapte gevangene ging. Op 21 augustus raakte een graancirkelonderzoeker aan de praat met drie dames die nabij het veld op een camping stonden. De dames vertelden dat zij in de vroege uren van 15 augustus getuige waren van een verbazingwekkend schouwspel van dansende lichten boven het veld. Ze vertelden ook dat die lichten keer op keer spiraalvormige neerwaardse bewegingen maakten en uiteindelijk verdwenen ze als vallende sterren.