Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Megalieten » Hunebedden

Hunebedden

Gerelateerd nieuws

Maandag 1 oktober 2007

Hunebedden zijn prehistorische monumenten waarvan in Nederland 54 bewaard zijn gebleven, waarvan 52 te vinden zijn in Drenthe en 2 in Groningen.
Ze zijn gebouwd in het Neolithicum, van 3450 tot circa 3250 v.Christus, door het zogenaamde Trechterbekervolk. Dit volk ontleent zijn naam aan de vorm van de potten en bekers die in de hunebedden gevonden zijn.
De zogenaamde Trechterbekercultuur deed omstreeks 4400 voor Christus zijn intrede in zuid Zweden, Denemarken, Noordwest Duitsland en in Nederland op de hoge zandgronden ten noorden van de Rijn. De naam "hunebed" komt van het oud Nederlandse woord "huyn", wat reus betekent. Men nam aan dat dergelijk grote bouwwerken enkel door reuzen gebouwd konden worden. De grootste hunebed ligt in Borger (Drenthe), het monument is circa 22 meter lang en de zwaarste steen weegt 23 000 kilo.
De stenen die gebruikt werden voor de bouw van de hunebedden zijn zwerfstenen afkomstig uit Scandinavië. Ze zijn naar het zuiden vervoerd door het oprukkende landijs tijdens de ijstijd zo'n 150 000 jaar geleden. Toen het ijs aan het eind van de ijstijd smolt bleven de enorme stenen achter. De meest gangbare theorie over het doel van de hunebedden is dat ze dienden als begraafplaatsen voor belangrijke personen. Daarnaast wordt aangenomen dat hunebedden een ceremoniële, rituele, religieuze en territoriale functie hadden.
Er zijn echter geen skeletten aangetroffen bij de opgravingen die deze theorie kunnen staven. De skeletten die men wel aantrof waren van veel latere datum.
Sommigen geloven dat hunebedden zijn gebouwd met behulp van buitenaardsen, een reuzenvolk wat in staat was de enorme stenen te verplaatsen.
Anderen beweren dat het schuilplaatsen waren tegen rampspoed.