Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Reiki » Wat is Reiki?

Wat is Reiki?

Wat is Reiki?
Tag: Reiki

Gerelateerd nieuws

Zaterdag 12 mei 2007

Reiki is een uit Japan afkomstige vorm van handoplegging met de bedoeling levenskracht door te geven aan anderen. Reiki betekent letterlijk Universele Levensenergie en wordt ook wel "kracht van de zon" genoemd.
De kerngedachte is dat helende levenskracht niet op zichzelf staat, maar zou er een universele spirituele bron zijn waarvan we allemaal deel uitmaken. Deze methode van handoplegging is herontdekt door de Japanner Mikao Usui, na een diepgaande studie van oude Boeddhistische geneeswijzen. Reiki gaat uit van het principe dat ieder mens de kracht in zich heeft om de energie te gebruiken. Een moeder legt bijvoorbeeld haar hand op een pijnlijke plek bij haar kind. Dat gebeurt onbewust. Bij Reiki gebeurt het bewust.
Een reikibehandeling werkt op zich niet zozeer genezend, maar fungeert als een soort doorgeefluik. Het ondersteunt als het ware het zelfgenezend vermogen van de persoon die de behandeling ondergaat.