Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Scheppingsmythen » Aboriginals - Droomtijd

Aboriginals - Droomtijd

Gerelateerd nieuws

Zaterdag 14 juli 2007

De Aboriginals zijn de oorspronkelijke bewoners van het Australische continent. Zo'n 60 000 jaar geleden kwamen vanuit Azië toen het zeeniveau veel lager was dan nu het geval is. Door hun isolement ontwikkelden de aboriginals een unieke verteltraditie. De verhalen spelen zich af in de droomtijd, hun eigen scheppingsmythe waarin alles ontstond.
Het droomtijd verhaal handelt over het begin van het leven, toen de voorouders opstegen als een reuzenslang uit het hart van de aarde. Ze gaven de aarde bergen en rivieren en schiepen het leven. Zodra een voorouder (een mytisch wezen) iets aanraakte, werd het aangeraakte doordrenkt met geestkracht. Deze kracht kon overgaan op andere voorwerpen en levende wezens, zoals dieren en planten en ook bergen, rivieren en grotten.
Meestal waren dit opmerkelijke punten die tot op de dag van vandaag als heilige plaatsen worden beschouwd en worden nog steeds gebruikt voor rituelen en ceremonieën. De droomtijd is niet alleen de periode voor het bestaan op aarde, maar tegelijkertijd ook het hiernamaals, waar ongeborenen leven en doden zullen terugkeren.
Volgens de Aboriginals sterft de ziel niet tegelijk met het lichaam en ceremonieën zijn nodig om zeker te zijn dat de ziel van de overledene reïncarneert in een boom, rots, dier of een ander mens.