Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Keltisch

Nieuw onderzoek naar Stonehenge

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 11 april 2008

Wetenschapper zetten na 40 jaar weer de schop in de grond bij Stonehenge. De Britten beginnen een nieuw veldonderzoek om het mysterie van Stonehenge definitief te ontrafelen. Het prehistorische monument stelt de wetenschap al lange tijd voor raadsel. Niemand weet hoe het monument tot stand kwam, waarvoor het diende en wie de bouwers waren.
Volgens sommigen werd Stonehenge door buitenaardsen gebouwd, anderen geloven dat het een plaats was om de hemellichamen te eren en rituelen te houden.
De nieuwste theorie luidt dat het mogelijk een plaats is geweest waar lichaam en geest tot rust kwamen en waar zieken genezing zochten. De laatste keer dat archeologen opgravingen hebben gedaan bij Stonehenge was in 1964. Het nieuwe onderzoek richt zich vooral op de binnenste steencirkel, want men vermoedt dat daar mogelijk de sleutel tot de antwoorden ligt.

Silbury Hill

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 13 juli 2007

Silbury Hill, in het Engelse graafschap Wiltshire, maakt deel uit van het Avebury complex, wat bestaat uit een grote stenen cirkel, landgraven die meerdere stenen kamers bevatten en de resten van houten tempels.
Al deze onderdelen maken het geheel tot een mysterieuze plek. De piramide is circa 40 meter hoog en daarmee het grootste bouwwerk in Europa uit de prehistorie. Het bouwwerk is minstens 4500 jaar oud en het doel is tot nu toe in nevelen gehuld.
In eerste instantie dacht men dat het een enorme grafheuvel was, maar dat werd al snel verworpen omdat er nergens resten van een grafkamer gevonden zijn. Archeologen deden wel andere opzienbarende vondsten. In het midden van de piramide troffen ze gras aan dat bijna 5000 jaar oud was! Het gras is verbazingwekkend groen gebleven. Ook vliegende mieren die zich tussen de eeuwenoude grassprieten bevonden zijn bewaard gebleven. Het schijnt dat Silbury Hill op een belangrijke leylijn ligt, de Marylijn, die de kerk van Avebury, Stonehenge en Silbury met elkaar verbindt. Er bestaan verschillende theorieën over het doel van het Avebury complex. Sommigen denken dat het gaat om een astronomisch instrument. Anderen geloven dat een ritueel centrum voor de Druïden was. En weer anderen denken dat het om landingsplaatsen voor UFO's gaat...

Het Witte Paard van Uffington

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 13 juli 2007

Bij Oxfordshire (Zuid Engeland) ligt een enorm uitgesneden figuur van een paard op een heuvel bij Uffington Castle.
Het "Witte Paard" is circa 123 meter lang en enkel te zien vanuit de lucht. Het paard is in elegante lijnen uitgesneden en wit van kleur door de onderliggende kalklaag. Vermoedelijk is het Witte Paard het oudste heuvelfiguur in Engeland, gemaakt in de late bronstijd rond 1400 voor Christus. Vermoedelijk stelt het een Keltische godheid voor. Er bestaan echter twijfels of het wel om een afbeelding van een paard gaat. Sommigen geloven dat het gaat om een afbeelding van de draak die door St. George verslagen werd op de nabij gelegen Dragon Hill. Het is een traditie dat de lokale landheer eens in de zeven jaar moet zorgen dat het paard een onderhoudsbeurt krijgt. Hij organiseert en financiert deze opknapbeurt en de hele lokale bevolking neemt deel. Het gebeuren gaat gepaard met een kaasmarkt.

Hoe bouw je Stonehenge?

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 22 juni 2007

Bekijk hier een film over de pogingen van Wally Wallington om zware objecten te verplaatsen en Stonehenge na te bouwen. Hij doet dit met eenvoudige technieken die de bouwers van het originele Stonehenge ook gebruikt kunnen hebben.

Stonehenge

Gerelateerd nieuws

Maandag 21 mei 2007

Hoewel overal op de wereld steencirkels voorkomen, bevinden de meeste zich in de Keltische gebieden.
Het doel was vermoedelijk van religieuze en rituele aard, maar er zijn ook theorieën dat het overblijfselen zijn van een verloren beschaving die mogelijk buitenaards was.
De bekendste en grootste steencirkel is Stonehenge op het Salisbury Plains in het Engelse graafschap Wiltshire. Stonehenge is gebouwd in drie fasen.
De eerste fase begon waarschijnlijk rond 3100 voor Christus met het graven van een greppel en het opwerpen van een wal in de vorm van een cirkel.
De tweede fase begon rond 2200 voor Christus met het opzetten van de Bluestones in het midden van de cirkel. Uit archeologische ontdekkingen is echter gebleken dat de oorspronkelijke opzet nooit werd voltooid.
De derde fase begon rond 2100 voor Christus. Het opzetten van de dertig sarsenstones in een kring en werden bedekt met dezelfde stenen in horizontale ligging. In het centrum werden vijf trilithons (twee staande stenen met bovenop een dwarssteen) in hoefijzervorm geplaatst. De plaatsing van de stenen had te maken met de omloop van de zon en de maan. De as van het monument is gericht op de zonsopkomst op de langste dag van het jaar. Onderzoekers hebben hieruit de conclusie getrokken dat het mogelijk gaat om een astronomisch observatorium.
Echter, het exacte doel van Stonehenge (en steencirkels in het algemeen) is vooralsnog gehuld in nevelen. Stonehenge spreekt tot de verbeelding. De kracht en de mystiek die het monument uitstraalt heeft een bepaalde aantrekkingskracht op New Age aanhangers en Wicca's.