Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Megalieten

De geheimzinnige Judacullasteen

Gerelateerd nieuws

Zondag 7 september 2008

In de bergen van Jackson County (North Carolina) bevindt zich een merkwaardige zeepstenen kei, bedekt met vreemde inscripties.
Archeologen denken dat de steen 2 000 tot 3 000 jaar oud moet zijn. De Cherokee Indianen beschouwen de steen als ouder dan hun aanwezigheid in het gebied Hoewel de steen door onderzoekers van heel de wereld is bestudeerd, heeft niemand tot nu toe de tekeningen kunnen ontcijferen. Het is ook niet bekend wie de inscripties heeft aangebracht.
Volgens de overleveringen van de Cherokees zijn de tekeningen op de steen gemaakt door Judaculla, een scheefogige reus die in de oudheid heerste over de bergen in het gebied. Het was een almachtig wezen dat volgens de legende van de ene naar de andere kant van de berg kon springen. Bovendien kon hij het weer beïnvloeden. Vele generaties Indianen beschouwden het gebied als een heilige plaats. Tegenwoordig gebruiken studenten het gebied bij de steen voor hun nachtelijke rituelen. Tijdens deze ceremonies zouden spookachtige geluiden, vreemde lichten en zelfs UFO's zijn waargenomen. De Judacullasteen is één van de minstens drie gelijksoortige stenen die tot nu toe in dit gebied gevonden zijn.

Mysterieuze regelmatige lichamen

Gerelateerd nieuws

Zondag 6 januari 2008

Mysterieuze regelmatige lichamen zijn door mensen gemaakte regelmatige veelvlakken, waarvan onduidelijk is waarvoor zij dienden.
Reeds rond 300 voor Christus werden deze veelvlakken beschreven door de Griekse wiskundige Euclides, de grondlegger van de meetkunde. Al veel eerder, tijdens de steentijd hebben mensen ook deze mysterieuze lichamen gemaakt. In Schotland zijn zo'n 400 stenen ballen gevonden die gemaakt zouden zijn tijdens de overgang van de laatste steentijd naar de vroege bronstijd. Aanvankelijk meenden archeologen dat de stenen als wapens dienden, maar de vondst van steeds meer regelmatige lichamen heeft deze stelling ontkracht.
We weten wel hoe de ballen gemaakt zijn, namelijk op dezelfde manier als stenen bijlen en de stenen hebben dezelfde bewerkingen als die we op megalitische bouwwerken tegenkomen. De ballen zijn gedecoreerd met grote en kleine vlakken, lijnen, cirkels en spiraalvormen. De meeste ballen hebben de vorm van een kubus, maar er zijn ook voorbeelden van meer complexe exemplaren. Er is zelfs een voorbeeld van een dodecaëder (12 vijfhoeken) gevonden.

Hunebedden

Gerelateerd nieuws

Maandag 1 oktober 2007

Hunebedden zijn prehistorische monumenten waarvan in Nederland 54 bewaard zijn gebleven, waarvan 52 te vinden zijn in Drenthe en 2 in Groningen.
Ze zijn gebouwd in het Neolithicum, van 3450 tot circa 3250 v.Christus, door het zogenaamde Trechterbekervolk. Dit volk ontleent zijn naam aan de vorm van de potten en bekers die in de hunebedden gevonden zijn.
De zogenaamde Trechterbekercultuur deed omstreeks 4400 voor Christus zijn intrede in zuid Zweden, Denemarken, Noordwest Duitsland en in Nederland op de hoge zandgronden ten noorden van de Rijn. De naam "hunebed" komt van het oud Nederlandse woord "huyn", wat reus betekent. Men nam aan dat dergelijk grote bouwwerken enkel door reuzen gebouwd konden worden. De grootste hunebed ligt in Borger (Drenthe), het monument is circa 22 meter lang en de zwaarste steen weegt 23 000 kilo.
De stenen die gebruikt werden voor de bouw van de hunebedden zijn zwerfstenen afkomstig uit Scandinavië. Ze zijn naar het zuiden vervoerd door het oprukkende landijs tijdens de ijstijd zo'n 150 000 jaar geleden. Toen het ijs aan het eind van de ijstijd smolt bleven de enorme stenen achter. De meest gangbare theorie over het doel van de hunebedden is dat ze dienden als begraafplaatsen voor belangrijke personen. Daarnaast wordt aangenomen dat hunebedden een ceremoniële, rituele, religieuze en territoriale functie hadden.
Er zijn echter geen skeletten aangetroffen bij de opgravingen die deze theorie kunnen staven. De skeletten die men wel aantrof waren van veel latere datum.
Sommigen geloven dat hunebedden zijn gebouwd met behulp van buitenaardsen, een reuzenvolk wat in staat was de enorme stenen te verplaatsen.
Anderen beweren dat het schuilplaatsen waren tegen rampspoed.