Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Mesopotamiė

De geheimzinnige Nebra-schijf

Gerelateerd nieuws

Zaterdag 10 november 2007

Een van de meest spectaculaire archeologische vondsten van de afgelopen jaren is de Nebra-schijf.
De mysterieuze schijf werd in 1999 gevonden door 'schatgravers' bij het Duitse plaatsje Nebra.
De schijf is circa 32 centimeter in doorsnee en gemaakt van brons belegd met bladgoud. De wetenschappers die de 3600 jaar oude schijf hebben bestudeerd vonden bewijzen dat het een complexe astronomische klok voorstelt die de verschillen tussen de zonnekalender en de maankalender harmoniseert.
De schijf werd gebruikt om te bepalen wanneer er een dertiende maand moest worden toegevoegd om gelijke tred te houden met de zonnekalender. Een maandjaar is elf dagen korter dan een zonnejaar, de periode van 12 synodische maanden (nieuwe manen) duurt 354 dagen. De vondst en de ontcijfering van de Nebra-schijf werpt een volledig nieuw licht op de astronomische kennis van de mensen uit de Bronstijd (circa 3000-800 voor Christus).
Volgens archeoloog Wofhard Schlosser wisten deze mensen al wat de Babyloniƫrs pas een millennium later ontdekten.

Batterijen uit de oudheid

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 7 september 2007

In 1936 zijn in Irak batterijen opgegraven die waarschijnlijk stammen uit de periode van 250 voor tot 250 na Christus.
De batterijen lijken op kleine vazen of kruiken van ongeveer 13 centimeter groot. Binnenin bevindt zich een koperen cilinder met een ijzeren staaf. De staaf is gescheiden van het koper door een laagje teer. In de kruik werden sporen van een zurige substantie aangetroffen en aanslag op het koper. Koper en ijzer vormen een elektrochemisch duo en afhankelijk van het medium kan hieruit elektrische stroom worden verkregen. Het medium hoeft niet per se een industrieel aangemaakte stof te zijn, zelf met citroensap is elektriciteit op te wekken. Dat de kruiken elektriciteit kunnen opwekken is aangetoond door reproducties te maken naar het origineel. De Duitse onderzoeker Dr. Arne Eggebrecht maakte eind jaren zeventig van de vorige eeuw de kruiken na om te kijken of ze gebruikt werden om legeringen mee te maken.
Vrijwel alle volken in de oudheid gebruikten goud om beelden mee te versieren.
Wellicht werden de kruiken gebruikt om flinterdunne laagjes goud aan te brengen op kunstvoorwerpen. Eggenbrecht kon inderdaad bewijzen dat het een gebruikelijke techniek was. Ook andere toepasbaarheden konden worden aangetoond. Het lijkt er dus sterk op dat volkeren uit de oudheid al werkten met elektriciteit. Er kan geen onderzoek meer verricht worden op de originele batterijen, want ze schijnen te zijn zoekgeraakt sinds de inval van de V.S. in Irak.

Oannes, de visgod

Gerelateerd nieuws

Donderdag 12 juli 2007

Op Babylonische en Assyrische reliƫfs zijn vaak mannen in vissenkleden te zien. Volgens de overleveringen hebben die reliƫfs betrekking op de Mesopotamische mythen die uitgebreid vertellen over amfibie-achtige wezens die het Sumerische land hadden bezocht in een grijs verleden.
De leider van deze wezens was Oannes, wiens lichaam als dat van een vis was, geheel bedekt met een kleed van schubben. Het hoofd en de benen waren als dat van een mens. En ook de spraak en de stem waren verstaanbaar en menselijk. 's Morgens kwam het wezen vanuit het water en sprak met de mensen. Hij leerde ze huizen bouwen, tempels stichten en wetten opstellen. Hij leerde de mensen de principes van de wiskunde en toonde de zaden en hoe zij vruchten moesten verzamelen en verbouwen. Kortom: Oannes bracht de mensen beschaving. Deze mythen zijn minstens vijfduizend jaar oud en hebben veel overeenkomsten met de mythen uit Zuid en Midden-Amerika. Ook deze mythen spreken over een wezen dat uit de zee kwam en mensen beschaving bracht.
Dat zou kunnen duiden op een gemeenschappelijke voorouderĀ…

Hebben de Annunaki ons geschapen?

Gerelateerd nieuws

Maandag 4 juni 2007

Bekijk hieronder een documentaire met Zecharia Sitchin over de herkomst van de mens. Sitchin betoogt dat de mens geschapen is door de Annunaki, een volk afkomstig van Nibiru: de twaalfde planeet.