Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Mystiek

Verborgen muziek in "Het laatste Avondmaal"

Verborgen muziek in
Tag: Mystiek

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 20 november 2007

Het meesterwerk "Het laatste avondmaal" van Leonardo Da Vinci zou verborgen muzieknoten bevatten. Dat beweert de Italiaanse muzikant Giovanni Maria Pala. Het schilderij toont Christus met zijn twaalf Apostelen vlak voor de kruisiging en het werk werd geschilderd in de kerk van Santa Maria Delle Grazi. In 2003 begon Pala het schilderij aandachtig te bestuderen, hij had signalen opgevangen van een verborgen muziekstuk in het werk. Ondanks dat de golf van geruchten over het verborgen muziekstuk stopte ging Pala door met zijn onderzoek.
In zijn boek "La Musica Ceata" beschrijft hij de diverse elementen in het schilderij die hij interpreteerde als muzikale hints. Pala trok vijf horizontale lijnen over het werk en interpreteerde de broden en de handen van Jezus en de Apostelen als muzieknoten. Dat leverde echter geen opzienbarend resultaat op. Maar toen hij het stuk spiegelde ontstond er tezamen met andere elementen in het schilderij die het tempo aangeven, een goddelijke melodie van ongeveer 40 seconden. Volgens Pala klinkt de muziek als een requiem die de hartstocht van Christus benadrukt. Leonarde De Vinci schreef diverse muziekstukken die van rechts naar links gelezen moeten worden.

Stigmata, de wonden van Christus

Stigmata, de wonden van Christus
Tag: Mystiek

Gerelateerd nieuws

Zaterdag 18 augustus 2007

Stigmata zijn mysterieuze wonden en plekken die lijken op de wonden van Christus aan het kruis. Ze kunnen variëren van wonden op de handen, de voeten, het hoofd, in de rug en op de schouders. Ze lijken als uit het niets te verschijnen.
Een sigmaticus voelt soms al pijn nog voor de wond ontstaat. De wonden kunnen heel verschillend zijn. Soms kunnen ze bloeden, maar het kunnen ook diepe huidwonden of verdikkingen zijn.
De wonden laten geen infectie achter en genezen als vanzelf. Stigmata komen overwegend voor bij mensen die het Rooms Katholieke geloof belijden.
Velen zijn van mening dat de mysterieuze wonden het gevolg zijn van het mediteren op het lijden van Christus. Psychologen spreken van een vorm van hysterie. 1974: De zeer religieuze Cloretta Robertson uit Californië was net 12 geworden toen ze voor het eerst stigmata kreeg. Haar klasgenoten waren getuige van het bloed wat zo ineens uit haar voorhoofd kwam en over haar gezicht liep tijdens de wiskundeles.
Elke lente, als Pasen nadert herhaalt het fenomeen zich. Het beperkt zich niet alleen tot het voorhoofd van het meisje, maar ze bloedt ook uit andere wonden die overeenkomen met de wonden van Christus.
Cloretta is door verschillende artsen onderzocht, maar geen van de artsen heeft een sluitende verklaring voor haar wonden. Als het bloed wordt weggeveegd is er feitelijk nooit een wond zichtbaar, maar slechts een verkleuring van de huid.

De tombe van Jezus

De tombe van Jezus
Tag: Mystiek

Gerelateerd nieuws

Maandag 4 juni 2007

Bekijk hieronder een documentaire over de verdwenen tombe van Jezus Christus.
In 1980 is de "Talpiot Tombe" ontdekt bij een bouwproject. De tombe bevatte stenen beenderkisten met daarin een Hebreeuwse inscriptie die luidde: "Jezus, zoon van Josef". Is dit de tombe van dé Jezus?

Kabbalah-rabbi voorspelt komst Messias

Kabbalah-rabbi voorspelt komst Messias
Tag: Mystiek

Gerelateerd nieuws

Maandag 21 mei 2007

Voordat Rabbi Yitzchak Kaduri in februari 2006 stierf, schreef hij op een klein papier de naam van de Messias. "Yehoshua" of "Yeshua", Hebreeuws voor de naam Jezus. Het briefje bevat zes woorden waarvan de beginletters tezamen de naam vormen. Kaduri's zoon Rabbi David Kaduri betwist de echtheid van de tekst. "Het is niet zijn handschrift", vertelde hij aan Israel Today. Aviel Schneider, auteur over dit onderwerp, geeft aan dat er bij hem op werd aangedrongen om het verhaal niet te publiceren. Hij had vele manuscripten van de rabbi ingezien. Schneider verbaasde zich over de symbolen de de rabbi gebruikte. "Het waren kruizen, in de Joodse traditie gebruik je geen kruizen. Je gebruikt zelfs geen plus-tekens, omdat ze opgevat zouden kunnen worden als kruizen. Niettemin stonden ze er wel." De sefardische rabbi Kaduri verwierf wereldwijde bekendheid met zijn apocalyptische waarschuwingen en de stelling dat hij de Joodse Messias had ontmoet in november 2003. De Messias bevond zich al in Israel, aldus Kaduri. Hij zou zich niet opwerpen als leider, maar door de natie worden gevraagd om het land te leiden, nadat men zou zien dat hij de Messias is. In sommige christelijke kringen leeft het vermoeden dat Kaduri sprak over een andere Yeshua, een valse Messias. Volgens veel evangelisten gaat deze valse Messias vooraf aan de wederkomst van Jezus. Kaduri schreef verder: "De Messias zal geen officiële leider zijn, maar hij zal onder het volk zijn en de media gebruiken om te communiceren." Tijdens de viering van Jom Kipoer gaf Kaduri aanwijzingen over de Messias. Hij vertelde de aanwezigen in zijn synagoge dat de Messias niet zou komen voor de dood van premier Ariel Sharon.

Newton en alchemie

Newton en alchemie
Tag: Mystiek

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 11 mei 2007

De term alchemie is vermoedelijk afkomstig uit het Arabisch. Het komt van "al kimya", de chemie. In de Middeleeuwen was alchemie zeer populair. Zelfs in de nieuwe tijd had de alchemie beroemde beoefenaars. Een daarvan was de Engelse natuurkundige Isaac Newton. De faam die hij bij leven had, was niet in de laatste plaats gebaseerd op zijn bezigheden als alchemist. Zijn notities over deze oude kunst vormden een substantieel deel van zijn werk: hij wijdde er meer dan een miljoen woorden aan en bezat meer 138 boeken over alchemie. Toen in 1936 een aanzienlijke hoeveelheid manuscripten van Newton werd geveild, gaf het een enorme schok in wetenschappelijke kringen. Meer dan een derde van die documenten hadden zonder twijfel betrekking op de alchemie!
Na de veiling waren ze bijna 70 jaar verdwenen. Pas sinds kort zijn deze manuscripten herontdekt: ze bleken zich te bevinden in de archieven van de Royal Society. Een van de queestes in de alchemie is het veranderen van gewone metalen in goud. Dit was een reden waarom Newton werd gevraagd muntmeester te worden: het volk moest vertrouwen hebben in de stabiliteit en waarde van de Munt en wie kon dat beter geven dan iemand die goud kon maken? Het verkrijgen van goud uit lood kan daarnaast ook symbolisch worden opgevat. Het staat dan voor een zuiveringsproces van de menselijke geest.