Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Toekomstvoorspellingen

vissen voorspellen aardbevingen.

Gerelateerd nieuws

Woensdag 16 maart 2011


Het schijnt dat sommige vissoorten een voorgevoel hebben voor aardbevingen in de nabije toekomst. In het Mexicaanse Acapulco gingen grote scholen vissen op de vlucht voor de tsunami, die één dag later plaatsvond.
Volgens onderzoek zoeken vissen en ook andere dieren zoals padden, ongeveer een week voor een aard- of zeebeving onderkomen in veiliger oorden.
Ander onderzoek wijst uit dat vissen hun precognitieve eigenschappen te danken hebben aan een verfijnd gevoel voor beweging en waterdruk in het binnenoor. Ze zijn in staat hele lage geluiden te horen, wat voor de mens niet mogelijk is.

Niet alle vissen vluchten weg voor op rampspoed, maar zijn gewoon de weg kwijt. Zoals de grote vrij zeldzame haringkoning (ook bekend als de riemvis). Dagen vóór de aardbevingen in Haïti, Chili en Taiwan spoelden er tientallen exemplaren aan. Dat is erg ongewoon en schijnt alleen te gebeuren bij naderende aardbevingen.
De aardbeving in Japan vond plaats op 11 maart, maar op 4 maart zijn de eerst aangespoelde haringkoningen al gesignaleerd. Een week van tevoren.
Ook nu wijken diverse vissoorten en masse uit naar andere plaatsen. Zou dit een voorteken zijn van nog meer rampspoed? We zullen het zeer binnenkort weten.


Voorspelling van de ondergang van de Titanic

Gerelateerd nieuws

Zaterdag 18 augustus 2007

Geen enkele andere ramp heeft zoveel aandacht van het paranormale circuit gekregen als de ondergang van de Titanic in de nacht 14 op 15 april 1912.
Er zijn talloze gedocumenteerde verhalen over voorgevoelens en voorspellende dromen die betrekking hebben op die ramp. Het meest opvallende verhaal over het lot van het schip verscheen al ver voordat de plannen voor de bouw van de Titanic überhaupt geboren waren.
Het verhaal werd opgetekend in de vorm van een novelle door de weinig succesvolle schrijver Morgan Robertson in 1898, veertien jaar vóór de ramp met de Titanic. De novelle getiteld: "Futility", bleek buitengewoon profetisch te zijn. Het verhaal speelt zich af op een luxueus Brits passagiersschip dat over de noordelijke Atlantische Oceaan vaart. Het was de eerste tocht voor het schip wat onzinkbaar werd geacht. Het schip botst op een ijsberg waarbij honderden mensen het leven verliezen, grotendeels te wijten aan het tekort aan reddingsboten. Precies als bij de ramp met de Titanic het geval was.
Zeer opmerkelijk is de naam die Robertson aan het schip gaf, namelijk: de Titan.
Ook de technische details van "de Titan" komen overeen met de technische details van de Titanic. Hoewel critici erop hebben gewezen dat Robertson, als oud-zeeman, vrij goed kon inschatten wat de specificaties voor een toekomstige passagiersschip zouden zijn, het blijft een van de opmerkelijkste voorbeelden van een accurate voorspelling uit de geschiedenis.

De visioenen van Fatima

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 14 augustus 2007

In de maanden mei t/m oktober van het jaar 1917 zagen drie herderskinderen uit het Portugese Fatima een visioen in de vorm van een stralende vrouw.
Het wordt algemeen aangenomen dat hier ging om de Heilige Maagd Maria. Zij verscheen zes keer en vertelde de kinderen dat zij door God gezonden was met een boodschap die van belang zou zijn voor de hele wereld.
De verschijningen zou gepaard gegaan zijn met lichten, vreemd gevormde wolken en het 'tollen' van de zon, wat op 13 oktober 1917 door 50 000 mensen is waargenomen. Het visioen van de dame zou zich echter enkel aan de drie kinderen geopenbaard hebben.
De drie kinderen ervoeren de verschijning ieder op hun eigen manier; Lucia dos Santos (destijds 10 jaar oud) zag de verschijning en kon ermee communiceren, het is onbekend in welke taal. Jacinta Marto (7 jaar) kon de conversatie horen maar begreep het niet. Francisco Marto (9 jaar) hoorde de 'dame uit de hemel' spreken zonder dat ze haar lippen bewoog. De boodschap van de dame omvatte drie geheimen die betrekking hadden op de toekomst en voor alle mensen van belang waren.
Het eerste geheim was de voorspelling van het einde van de Eerste Wereldoorlog en een visioen van de hel.
Het tweede geheim waarschuwde ervoor dat als de mensheid, waarbij Rusland specifiek werd genoemd, niet zou bekeren tot het Christendom diverse naties vernietigd zouden worden in een tweede grote oorlog tijdens de termijn van Pius XII.
Het derde geheim werd op 26 juni 2000 officieel kenbaar gemaakt door het Vaticaan. Het zou betrekking hebben gehad op de moordaanslag op Paus Johannes II in 1981."Daarin wordt de Paus, nadat hij tussen lijken door een verwoeste stad is uitgegaan en een berg is opgeklommen om te knielen voor een groot kruis, door soldaten dood geschoten." Velen waren teleurgesteld in het laatste geheim of twijfelen aan de waarheid ervan. Het Vaticaan wordt ervan verdacht dat het geheim vele malen erger is en daarom angstvallig geheim wordt gehouden. De kinderen kunnen het niet meer navertellen, want Jacinta en Francisco stierven allebei tijdens de griepepidemie van 1918.
Lucia is non geworden en gaf pas in 1941 bekendheid aan het laatste visioen, toen zij een verslag schreef over haar ervaringen. Lucia stierf in 2005 op de respectabele leeftijd van 97 jaar.

De treffers en missers van Nostradamus

Gerelateerd nieuws

Maandag 4 juni 2007

Bekijk hieronder een documentaire uit 1998 over Nostradamus. Door zijn profetieën te koppelen aan gebeurtenissen, worden treffers en missers genoemd.

Edgar Cayce, de slapende profeet

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 10 april 2007

Edgar Cayce werd geboren in op 18 maart 1877 in Kentucky. Als kind deed hij het niet erg goed op school, tot groot verdriet van zijn ouders. Toen hij negen jaar was hoorde hij een stem tijdens zijn slaap, die hem vertelde dat hij hulp zou krijgen bij zijn schoolwerk, met de voorwaarde dat hij zieken en armen zou helpen. Hij ontdekte dat hij door een schoolboek onder zijn kussen te leggen de complete inhoud van het boek uit zijn hoofd kende. Dat maakte hem tot een genie. Op vijftienjarige leeftijd kreeg hij een honkbal tegen de onderkant van zijn rug. Het deed erg pijn en gaf zijn moeder opdracht een smeerseltje te maken volgens de instructies die hij doorkreeg. De ochtend daarop was hij op wonderbaarlijke wijze volledig hersteld. Op latere leeftijd leerde hij zichzelf aan een trancetoestand te bereiken en genas zieken op afstand. Voor Cayce waren het tekenen dat zijn genezende gaven van God afkomstig waren. Behalve genezende gaven had Edgar Cayce ook voorspellende gaven, die op dezelfde wijze tot stand kwamen, namelijk in een trancetoestand. Hoewel veel van zijn voorspellingen uitgekomen zijn, vertrouwde Cayce niet volledig op zijn gave. Volgens hem konden zijn voorgevoelens onjuist zijn omdat de toekomst afhangt van de vrije wil van de mens.
Overigens was hij wel heel stellig over zijn voorspellingen over geologische veranderingen in de wereld, omdat de menselijk wil hierin geen enkele rol speelt. Volgens Cayce zou onder de voorpoten van de Sfinx op het Gizehplateau in Egypte een kamer zijn waarin documenten bewaard zijn die handelen over het ontstaan van de menselijke beschaving…