Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Complotten

Mysterieuze vogelsterfte in de V.S. en Zweden

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 januari 2011

Op dinsdag 4 januari zijn in de V.S. massaal vogels dood uit de lucht gevallen. Dit gebeurde in de staat Louisiana nabij Pointe Coupee Parish. In de week daarvoor zijn er in Beebe, Arkansas ook al grote aantallen vogels uit de lucht gevallen.
Biologen proberen uit te zoeken wat de oorzaak van deze massale vogelsterfte is en of er een verband bestaat tussen de vogelsterfte in Louisiana en Arkansas.

Sommige wetenschappers denken dat de vogels in Arkansas zich letterlijk dood geschrokken zijn van het vuurwerk wat op Oudejaarsavond werd afgestoken. Volgens Thurman Booth, directeur van de afdeling natuurbehoud van Louisiana, is er een fysieke reden, maar bij betwijfelt of de werkelijke oorzaak ooit gevonden zal worden.

Wetenschappers uit zowel Louisiana als Arkansas hebben dode vogels naar de onderzoekers van de Universiteit van Georgia gestuurd. Men verwacht dat het zeker nog een maand kan duren voor de eerste resultaten van het onderzoek binnen zijn.

Op 5 januari zijn ook in Zweden vogels massaal dood uit de lucht gevallen. In Falköping, ten noordoosten van Göteborg zijn zo'n honderd dode kauwen gevonden. Hoewel sommige vogels zijn overreden door automobilisten, hebben de meeste geen zichtbare verwondingen.

Sommige mensen denken dat chemtrails te maken hebben met de massale vogelsterfte.

De geschiedenis herhaalt zich

Gerelateerd nieuws

Donderdag 17 januari 2008

Puur toeval? Of spelen andere factoren een rol in een aantal opmerkelijke overeenkomsten tussen de Amerikaanse presidenten Abraham Lincoln en John F. Kennedy: Lincoln werd voor het eerst in het congres verkozen in 1846, Kennedy volgde dat voorbeeld in 1946, precies honderd jaar later.
Lincoln werd in 1860 president van de V.S. Kennedy werd in 1960 president van de V.S. Precies honderd jaar later. Beide presidenten zijn vermoord door een schot in het hoofd. Dat gebeurde in beide gevallen op een vrijdag en in bijzijn van hun echtgenotes. De opvolger van zowel Lincoln als Kennedy heetten allebei Johnson:
Andrew Johnson, de opvolger van Lincoln werd geboren in 1808.
Lyndon Johnson, de opvolger van Kennedy werd geboren in 1908. Precies honderd jaar later. De moordenaar van Lincoln, John Wilkes Booth, werd geboren in 1839.
De moordenaar van Kennedy, Lee Harvey Oswald, werd geboren in 1939. Precies honderd jaar later. Booth vluchtte vanuit een theater naar een pakhuis. Oswald vluchtte vanuit een pakhuis naar een theater.
Beide moordenaars werden voor hun berechting vermoord. De namen van zowel John Wilkes Booth als Lee Harvey Oswald bestaan elk uit vijftien letters.
De namen Lincoln en Kennedy bestaan uit elk zeven letters.
En de namen Andrew Johnson en Lyndon Johnson bestaan ieder uit dertien letters.

De Stadhoudersbrief van prins Bernhard

Gerelateerd nieuws

Maandag 7 januari 2008

Op 24 april 1942 zou Prins Bernhard een brief hebben geschreven aan Adolf Hitler. In die brief zou hij het voorstel hebben gedaan aan Hitler waarbij hij als stadhouder van Hitler in Nederland zou willen optreden indien de Duitsers met de Engelsen de directe bezetting van Nederland zouden opgeven. Gerald Aalders, historicus van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, heeft geprobeerd het bestaan van de brief te bewijzen. Dat bestaan werd door de prins uiteraard ontkend en afgedaan als onzin. In een boek over de dubbelspionne Leonie Brand-Pütz verwoordt Aalders de geruchten dat oorlogsmisdadiger Pieter Menten vervolging heeft kunnen ontlopen omdat hij de zogenaamde stadshoudersbrief in handen had. Aalders heeft hiervoor geen concrete bewijzen, behalve de "bron", wiens identiteit niet openbaar kan worden gemaakt. Journalist Ton Biesemaat kwan in 2005 met nieuwe bewijzen over de stadhoudersbrief. In het boek "De Soltikow Affaire" onthult hij dat Jan Heitink, een Nederlandse agent van de Franse Inlichtingendienst, de brief onder ogen heeft gehad.
Heitink heeft zijn ervaringen met de stadhoudersbrief in twee schriftelijke verklaringen vastgelegd, gedateerd op 2 juni 2003 en 4 maart 2004. Beide documenten zijn in handen van journalist Ton Biesemaat. Hoewel de prins het bestaan van de brief altijd ontkende heeft hij in 2004 één miljoen euro uitgeloofd voor diegene die de brief zou opsporen. Het gerucht gaat dat de brief niet alleen is ondertekend door prins Bernhard, maar ook zou de handtekening van prinses Juliana en de toenmalige Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zouden erop staan. Op 17 maart 2008 zal de Amerikaanse regering het dossier over het Nederlands Koningshuis vrijgeven. Of de stadshoudersbrief onderdeel is van het dossier is nog niet bekend.

Chemtrails

Gerelateerd nieuws

Zondag 12 augustus 2007

Wat zijn chemtrails nu eigenlijk?
Sommigen zeggen dat we besproeid worden met chemicaliën, anderen menen dat het een normaal fenomeen is wat vaker voorkomt bij temperatuurschommelingen. Gewone vliegtuigstrepen (contrails) worden gevormd als gevolg van de uitstoot van waterdamp. De warme vochtige lucht die door de vliegtuigmotor wordt uitgestoten mengt zich met koude lucht op grote hoogte in de atmosfeer waardoor ijskristallen worden gevormd, zichtbaar als contrails.
Contrails verdwijnen na 5 tot 10 minuten. Chemtrails zijn veel hardnekkiger en kunnen urenlang blijven hangen in de lucht. Ze lijken ook uit een vaste massa te bestaan, die dikker en compacter is dan contrails. En in plaats van op te lossen breiden chemtrails juist uit. De dikke streep in de lucht wordt nog veel dikker en waaiert vervolgens uit tot een platte nevel waar nauwelijks zonlicht doorheen kan schijnen.
Chemtrails kunnen een heel netwerk van parallelle lijnen vormen. De grote vraag is nu: hoe schadelijk zijn chemtrails en wie zitten erachter? Worden we besproeid met chemicaliën om ons DNA te wijzigen? Hebben we te maken met geheime militaire operaties? Of zijn ze bedoeld om de bevolkingsgroei in te dammen door ziekten te verspreiden?
Volgens de Canadese journalist William Thomas leggen chemtrails een aluminiumoxide "zonnescherm" in de atmosfeer om het globale opwarmen van de aarde in te perken. In de voorspellingen van de Hopi-indianen zouden chemtrails de tekenen van grote veranderingen zijn. Chemtrails zouden zware substanties op de aarde neer laten dalen, wat gepaard gaat met een toename van UFO-verschijningen.
Ook spreken de Hopi's van veranderingen in ons DNA, wat tegen het einde van het jaar 2012 voltooid zou moeten zijn…

De terrorisme-hype

Gerelateerd nieuws

Zaterdag 16 juni 2007

Uit een online database over terrorisme, Global Terrorism Database, toont aan dat de meeste terroristische daden geen slachtoffers eisen. Slechts 1 procent heeft 25 of meer doden tot gevolg. In 1998 namen de terroristische incidenten wat toe. Dat niveau bleef redelijk constant tot en met 2004. De database is ontwikkeld door het Amerikaanse National Consortium for the Study of Terrorisme and Response to Terrorisme (START). Het bevat gegevens over 80.000 terroristische daden tussen 1970 en 2004. Bij de incidenten worden meer dan 100 kenmerken aangeven. Van het type dader (relgieus of etnisch-nationalist) tot het soort wapen dat werd gebruikt en het aantal slachtoffers.