Gevederde Slang  
Gevederde Slang » Toekomstvoorspellingen » De visioenen van Fatima

De visioenen van Fatima

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 14 augustus 2007

In de maanden mei t/m oktober van het jaar 1917 zagen drie herderskinderen uit het Portugese Fatima een visioen in de vorm van een stralende vrouw.
Het wordt algemeen aangenomen dat hier ging om de Heilige Maagd Maria. Zij verscheen zes keer en vertelde de kinderen dat zij door God gezonden was met een boodschap die van belang zou zijn voor de hele wereld.
De verschijningen zou gepaard gegaan zijn met lichten, vreemd gevormde wolken en het 'tollen' van de zon, wat op 13 oktober 1917 door 50 000 mensen is waargenomen. Het visioen van de dame zou zich echter enkel aan de drie kinderen geopenbaard hebben.
De drie kinderen ervoeren de verschijning ieder op hun eigen manier; Lucia dos Santos (destijds 10 jaar oud) zag de verschijning en kon ermee communiceren, het is onbekend in welke taal. Jacinta Marto (7 jaar) kon de conversatie horen maar begreep het niet. Francisco Marto (9 jaar) hoorde de 'dame uit de hemel' spreken zonder dat ze haar lippen bewoog. De boodschap van de dame omvatte drie geheimen die betrekking hadden op de toekomst en voor alle mensen van belang waren.
Het eerste geheim was de voorspelling van het einde van de Eerste Wereldoorlog en een visioen van de hel.
Het tweede geheim waarschuwde ervoor dat als de mensheid, waarbij Rusland specifiek werd genoemd, niet zou bekeren tot het Christendom diverse naties vernietigd zouden worden in een tweede grote oorlog tijdens de termijn van Pius XII.
Het derde geheim werd op 26 juni 2000 officieel kenbaar gemaakt door het Vaticaan. Het zou betrekking hebben gehad op de moordaanslag op Paus Johannes II in 1981."Daarin wordt de Paus, nadat hij tussen lijken door een verwoeste stad is uitgegaan en een berg is opgeklommen om te knielen voor een groot kruis, door soldaten dood geschoten." Velen waren teleurgesteld in het laatste geheim of twijfelen aan de waarheid ervan. Het Vaticaan wordt ervan verdacht dat het geheim vele malen erger is en daarom angstvallig geheim wordt gehouden. De kinderen kunnen het niet meer navertellen, want Jacinta en Francisco stierven allebei tijdens de griepepidemie van 1918.
Lucia is non geworden en gaf pas in 1941 bekendheid aan het laatste visioen, toen zij een verslag schreef over haar ervaringen. Lucia stierf in 2005 op de respectabele leeftijd van 97 jaar.